Tuesday, January 11, 2011

Sapta svaras & Rasi/graha associated with them

Sa - Shadja - Surya, Simha rasi
Ri - Shudha rushabha/chatusruthi rushabha - Chandra, Karkarasi
Ga - Sadharana gandhara/antara gandhara - Kuja, Mesha/Vrischika rasi
Ma - Shudha madhyama/prati madhyama - Budha, Mithuna/Kanya rasi
Pa - Panchama - Guru, Dhanu/Meena rasi
Dha - Shudha dhaivata/chatusruthi dhaivata - Sukra, Tula/Vrishabha rasi
Ni - Koushiki nishada/kakali nishada - Sani, Makara/Kumbha